szkolenia | warsztaty | treningi

Strzelectwo

Większość szkoleń prowadzę wspólnie z por. rez. Mateuszem Staniszem z Omnis Arma, dzięki czemu na szkoleniach poznasz nie tylko praktykę, ale również ogrom wiedzy technicznej dotyczącej broni i strzelectwa. 

STRZELECTWO DŁUGODYSTANSOWE

STRZELECTWO DŁUGODYSTANSOWE POZIOM 0

Szkolenie Snajperskie Poziom 0 jest skierowane do osób początkujących chcących zbudować solidny fundament pod strzelanie precyzyjne. Zakres który obejmuje, skupia się na podstawach technicznego strzelania na dystansie od 100 do 300m, poprawnej postawy oraz właściwego wybierania języka spustowego. Uczestnicy oprócz technik strzeleckich będą mieli okazję zapoznać się z budową broni, tym jak ona działa oraz z całym wachlarzem akcesoriów do niej potrzebnych i przydatnych.

 • dostosowywać (regulować) broń i celownik do swojej anatomii
 • przyjmować poprawną postawę strzelecką leżąc
 • poprawnie ściągać spust
 • korzystać z podparcia kolby dla stabilizacji broni
 • korygować paralaksę
 • kontrolować wypoziomowanie broni
 • co oznaczają poszczególne pojęcia (miliradian, moa, mils etc.)
 • jak wykorzystać proste tabele balistyczne
 • jak działa celownik z siatką w pierwszym i drugim planie optycznym

STRZELECTWO DŁUGODYSTANSOWE POZIOM 1

Szkolenie Snajperskie Poziom 1 jest nie tylko kontynuacją serii naszych szkoleń precyzyjnych, ale i warsztatem, na którym będą sprawdzane podstawowe umiejętności nabyte na Poziomie 0, rozszerzone o zaawansowaną prace na już wstępnie poznanych optykach, broni oraz amunicji. To na tym poziomie zagłębimy się w tematykę samodzielnego przystrzeliwania broni, pracy na tabelach balistycznych, określaniu odległości do celu oraz wartości poprawek, które przyjdzie nanieść na celowniku przed oddaniem strzału do celu. To na tym szkoleniu uczestnicy wejdą w prawdziwy świat strzelania precyzyjnego i zapoznają się z nim na własnej skórze na dystansie do 300m.

 • budowę broni i wpływ jej elementów na celność
 • budowę optyki i innych koniecznych akcesoriów
 • postawa strzelecka
 • praca z celownikami różnych typów
 • montowanie optyki
 • prawidłowe przystrzelanie broni
 • przeliczenia miar kątowych i poprawek
 • ocena odległości do celu
 • określanie dystans do celu i wprowadzanie samodzielnie wyliczone poprawki balistyczne
 • strzelanie w warunkach ograniczonego światła
 • optyka noktowizyjna

STRZELECTWO DŁUGODYSTANSOWE POZIOM 2

Szkolenie Snajperskie Poziom 2 obejmuje zaawansowane techniki strzelectwa precyzyjnego, wliczając w to strzelanie na dystansie do 650m. Wymagamy na nim od uczestników doskonałej znajomości fundamentu strzeleckiego oraz umiejętności pracy z optyką, w tym określaniu odległości, wyliczaniu poprawek oraz ich nanoszenia na optykę. Na tym etapie będziemy pracować nie tylko z balistyką ale i z wiatrem oraz pozostałymi czynnikami, które strzelec precyzyjny musi mieć na uwadze.

 • prawidłowe ustawienie broni
 • przeliczenia miar kątowych i poprawek
 • ocena odległości do celu (dystans do 650m)
 • określanie dystans do celu i wprowadzanie samodzielnie wyliczone poprawki balistyczne
 • strzelanie w warunkach ograniczonego światła
 • wpływ wiatru
 • wyliczanie poprawek na wiatr
 • czynniki wpływające na balistykę
 • rodzaje amunicji i ich balistyka

i wiele więcej

 

TRENING STRZELECKI

Trening długodystansowy jest przeznaczony dla absolwentów Poziomów od 0 do 2. Podczas treningu będziemy utrwalać zdobyte umiejętności oraz korygować błędy w technice. Obejmuje on 4-6h praktyki na strzelnicy otwartej na dystansach od 50 do 1200m w zależności od zakresu tematycznego przyjętego na dany trening.

SZKOLENIE SNAJPERSKIE

Oferta w przygotowaniu. 

Oferta w przygotowaniu.

Pistolet

PISTOLET PODSTAWOWY - POZIOM 0

Szkolenie będzie prowadzone w kierunku pistoletu bojowego / dynamicznego / obronnego od „zera”. Zapoznasz się z fundamentem strzeleckim, który pozwoli Ci na wyrobienie dobrych nawyków dotyczących pracy z bronią i jej obsługi. Ten poziom szkolenia opiera się na strzelaniu statycznym, kładąc nacisk na fundamentalne zasady.

 • Postawy strzeleckie,
 • celowanie,
 • naprowadzanie broni na cel,
 • złożenie do strzału z różnych stopni gotowości,
 • praca na języku spustowym
 • Ładowanie, przeładowanie,
 • rutyna kontroli sprzętu i broni.
 • Wstęp do wymian magazynków.

PISTOLET ŚREDNIOZAAWANSOWANY - POZIOM 1

Szkolenie Pistolet Poziom 1 jest kolejnym etapem szkolenia z zakresu obsługi i strzelania z pistoletu. Podczas szkolenia poszerzymy już zdobyty fundament, o kolejne elementy strzelania dynamicznego oraz prazy z kaburą i ładownicami. Wymaga od uczestników dobrego opanowania podstawowych zasad pracy z bronią krótką i jej bezpiecznej obsługi.

 • na początku przypomnienie fundamentu
 • strzelanie dynamiczne
 • identyfikacja celu, strzelanie do wielu celów
 • strzelanie w ruchu
 • poruszanie się z bronią
 • szybka i taktyczna wymiana magazynków
 • ciąg kaburowy
 • praca nad celnością

PISTOLET ZAAWANSOWANY - POZIOM 2

Szkolenie na Poziomie 2, porusza zaawansowane techniki strzeleckie z ukierunkowaniem na strzelanie dynamiczne oraz bojowe. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli za zadanie sprostać wyzwania strzelania pod presją czasu. Zapoznają się z alternatywnymi postawami strzeleckimi, równocześnie trenując umiejętności strzelania w ruchu oraz do licznych celów.

 • przypomnienie: rozładowanie i załadowanie broni, postawa i chwyt, praca na języku spustowym
 • strzelanie w ruchu
 • strzelanie pod presją
 • strzelanie dynamiczne
 • usuwanie zacięć broni krótkiej
 • strzelanie zza przysłon

i wiele więcej.

PISTOLET LOW LIGHT

Szkolenie Pistolet Low Light porusza temat strzelectwa w ograniczonym świetle, z naciskiem na techniki strzelania z wykorzystaniem latarki ręcznej oraz przymocowanej do pistoletu. Mając na celu wyszkolenie na wypadek, gdy sytuacja może wymusić użycie broni w ciemności lub przy ograniczonej widoczności. Poruszymy temat strzelania pod kątem samoobrony, w krótkim dystansie, z utrudnioną identyfikacją celów i pod wpływem stresu.

 • identyfikacja celu w ciemności
 • strzelanie z użyciem latarki
 • metody użycia latarki
 • użycie latarki ręcznej z jednoczesnym strzelaniem jedną ręką
 • strzelanie na różnych dystansach i pod różnymi kątami
 • przemieszczania i strzelania z latarką

WARSZTATY PISTOLETOWE - 2 DNIOWE

Warsztaty z „Pistoletu Obronnego” swoim programem skupiają się na strzelaniu pod kątem samoobrony, na krótkim dystansie, z utrudnioną identyfikacją celów i pod wpływem stresu. Jednocześnie uczestnicy warsztatów poznają kwestie psychologiczne oraz fizjologiczne, jakie w tego typu sytuacjach maja wpływ na nasze umiejętności. Na podstawie naszej wiedzy i doświadczeniu opowiemy, jak dobrać sprzęt, broń, amunicję i wiele więcej.

 • poznasz zbiór rozwiązań (technik, metod)
 • dowiesz się jaki wybrać SPRZĘT, BROŃ, AMUNICJĘ
 • Na początku zajmiemy się koniecznymi podstawami.
 • nauka będzie oparta o ćwiczenia zmodyfikowane pod kątem strzelań obronnych
 • dodatkowo strzelanie przy ograniczonym świetle

Warsztat będzie oparty na scenariuszach szkoleniowych. Zamiast stać przed nieruchomą tarczą będziesz się poruszać, rozpoznawać zagrożenie, reagować, myśleć w stresie, wykorzystywać otoczenie itp.

KARABINEK

KARABINEK POZIOM 0

Szkolenie będzie prowadzone w kierunku karabinku bojowego / dynamicznego / obronnego od „zera”. Zapoznasz się z fundamentem strzeleckim, który pozwoli Ci na wyrobienie dobrych nawyków dotyczących pracy z bronią i jej obsługi. Ten poziom szkolenia opiera się na strzelaniu statycznym, kładąc nacisk na fundamentalne zasady.

 • Postawy strzeleckie,
 • celowanie,
 • naprowadzanie broni na cel,
 • złożenie do strzału z różnych stopni gotowości,
 • praca na języku spustowym
 • Ładowanie, przeładowanie,
 • rutyna kontroli sprzętu i broni.
 • Wstęp do wymian magazynków.

KARABINEK POZIOM 1

Szkolenie Pistolet Karabinek 1 jest kolejnym etapem szkolenia z zakresu obsługi i strzelania z pistoletu. Podczas szkolenia poszerzymy już zdobyty fundament, o kolejne elementy strzelania dynamicznego oraz prazy z kaburą i ładownicami. Wymaga od uczestników dobrego opanowania podstawowych zasad pracy z bronią długą i jej bezpiecznej obsługi.

 • wymiana magazynków
 • pozycje gotowości
 • precyzyjne i szybkie strzelanie
 • Wstęp do zacięć i ich usuwania
 • strzelanie z optyką
 • identyfikacja celu
 • strzelanie do wielu celów
 • Wstęp do strzelania dynamicznego

KARABINEK POZIOM 2

Szkolenie na Poziomie 2, porusza zaawansowane techniki strzeleckie z ukierunkowaniem na strzelanie dynamiczne oraz bojowe. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli za zadanie sprostać wyzwania strzelania pod presją czasu. Zapoznają się z alternatywnymi postawami strzeleckimi, równocześnie trenując umiejętności strzelania w ruchu oraz do licznych celów.

 • strzelanie dynamiczne
 • strzelanie w ruchu
 • strzelanie ze zmianą postaw w ruchu
 • strzelanie zza przysłon
 • strzelanie na czas i pod wpływem zmęczenia
 • praca na optyce
 • zacięcia i ich usuwanie

STRZELBA

STRZELBA POZIOM 0

Strzelba Poziom 0 – to szkolenie, które tematycznie będzie ukierunkowane pod kątem bojowym / obronnym / dynamicznym. Nie poruszamy tematów strzelania do rzutków, ani strzelań myśliwskich. Dlatego tez strzelby typu Bock się tutaj nie sprawdzi. Skierowane jest do osób już posiadających własna broń.

 • Postawy strzeleckie,
 • celowanie i celne strzelanie
 • naprowadzanie broni na cel,
 • złożenie do strzału z różnych stopni gotowości,
 • praca na języku spustowym
 • Ładowanie, przeładowanie,
 • rutyna kontroli sprzętu i broni.
 • Użycie czoków.
 • rodzaje i typy amunicji
 • balistyka poszczególnych typów amunicji

STRZELBA POZIOM 1

Strzelba Poziom 1 – jest kontynuacją szkolenia z użyciem broni gładkolufowej, na którym rozszerzymy zdobytą wcześniej wiedze o techniki strzelania dynamicznego i bojowego, statycznie oraz w ruchu, przenoszenie ognia na cel, techniki szybkiego strzelania, celowania oraz opanowania odrzutu. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na ćwiczenia praktyczne.

 • strzelanie dynamiczne w ruchu
 • technika szybkiego strzelania i opanowanie odrzutu
 • szybkie i taktyczne doładowanie strzelby statycznie
 • doładowywanie strzelby w ruchu
 • zacięcia i ich usuwanie
 • strzelanie do wielu celów
 • akcesoria i modyfikacje dostępne do strzelb

STRZELBA POZIOM 2

Strzelba Poziom 2 – jest kontynuacją Poziomu 1 rozszerzona o strzelania w wymuszonych i alternatywnych postawach, w ruchu oraz statycznie. Przy równoczesnym oddziaływaniu presji na uczestnika, z uwagi na ograniczenie czasowa i zadaniowe. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń sytuacyjnych, zadań dynamicznych oraz przeprowadzanych na ustawionych torach, wymuszając od strzelca analizy sytuacji oraz identyfikacji celu lub wielu, podczas wykonywania zadania.

 • strzelanie dynamiczne w ruchu
 • strzelanie z wymuszonej postawie w tym z wychylenia
 • strzelanie zza przysłon i barykad
 • strzelanie z różnej gotowości
 • taktyczne wykorzystanie barykad niskich i wysokich
 • strzelanie w ruchu (do przodu, do tyłu, pod kątem, ze zmianą kątów)
 • strzelanie na czas i pod wpływem zmęczenia
 • strzelanie do wielu celów
 • strzelanie z identyfikacja celu

STRZELBA TRENING

Oferta w przygotowaniu

w przygotowaniu